עמותת תן גב שמחה לשיתוף פעולה עם עובדים סוציאליים לטובת יחידים ומשפחות הזקוקות לסיוע

נא לקרוא את ההנחיות לפני שאתם מתחילים, כדי שתהליך הגשת הבקשה ילך בצורה הכי יעילה ומהירה.

רק עובדות סוציאליות ממחלקות רווחה מורשות זכאיות למסור בקשה לעזרה עבור מטופלים שלהם. 

נא לפנות למנהל/ת שלך לבדוק אם המחלקה שלכם עובדת עם תן גב.  לכל שאלה נוספת ניתן לפנות לעירית במייל לirit@tengav.org :

קובץ הנחיות לעובדים סוציאליים – 2022

טופס בקשה לסיוע 2022  pdf – 

טופס בקשה לסיוע 2022  word –