רק עובדות סוציאליות ממחלקות רווחה מורשות זכאיות למסור בקשה לעזרה עבור מטופלים שלהם.  נא לפנות למנהל/ת שלך לבדוק אם המחלקה שלכם עובדת עם תן גב.  לכל שאלה נוספת ניתן לפנות לעירית במייל ל: irit@tengav.org .

טופס בקשה לסיוע 2020-pdf

 טופס בקשה לסיוע 2020– word