רק עובדות סוציאליות ממחלקות רווחה מורשות זכאיות למסור בקשה לעזרה עבור מטופלים שלהם.  נא לפנות למנהל/ת שלך לבדוק אם המחלקה שלכם עובדת עם תו גב.  לכל שאלה נוספת ניתן לפנות לעירית במייל ל: irit@tengav.org

טופס חתימות ואימות מידע 

טופס ויתור סודיות