מה סיפקנו ולמי ?

דו"ח רבעוני ינואר-מרץ 2023
דו"ח רבעוני אפריל-יוני 2023

דו"ח רבעוני ינואר-מרץ 2022
דו"ח רבעוני אפריל-יוני 2022
דו"ח רבעוני יולי-ספטמבר 2022
דו"ח רבעוני אוקטובר-דצמבר 2022